Πρόσκληση 18ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 1-12-2017

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

27 November, 2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  1η του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2017  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13.00 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες  του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων  έτους 2018

Με  την παράκληση των τακτικών μελών αν  απουσιάσουν από την συνεδρίαση   να ενημερώσουν  τα αναπληρωματικά  τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα