Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 12-3-2019

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

08 March, 2019

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την 12η του μηνός  Μαρτίου   του έτους 2019  ημέρα  Τρίτη   και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα) ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικ. Έτους 2018 Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων

Με  την παράκληση των τακτικών μελών αν  απουσιάσουν από την συνεδρίαση   να ενημερώσουν  τα αναπληρωματικά  τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα