Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

31 December, 2021

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου με ειδικότητες "Οδηγός Επισκεπτών",  "Οδηγός Τουριστικού Τρένου" και "Επιμελητής Εισπράξεων".

Σχετικά Έγγραφα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2021 Μέγεθος αρχείου: 153 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΟΧ 2-2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΟΧ 2-2021 Μέγεθος αρχείου: 126 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΣΟΧ 2-2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΣΟΧ 2-2021 Μέγεθος αρχείου: 122 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΟΧ 2-2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΟΧ 2-2021 Μέγεθος αρχείου: 128 KB
Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα