Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 3-4-2017

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

30 March, 2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  3η του μηνός Απριλίου   του έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 13.00 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για την προμήθεια  χρωμάτων για την συντήρηση των γραφείων του Σπηλαίου Περάματος
  2. Ψήφιση πίστωσης 800,00 € για την εργασία Καθαρισμού Ταμείου (τζαμαρίες) του Σπηλαίου Περάματος.
  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € για την εργασία συντήρησης συστημάτων εικονικής πραγματικότητας Κέντρου Προβολής
  4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017
  5. Τροποποίηση της αριθ. 79/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.300,00 € για  την εργασία υποστήριξης υπηρεσιών διαδικτύου για το έτος 2017
  7. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για την εργασία καθαρισμού κοπής χόρτων στους περιβάλλοντες χώρου του Σπηλαίου  (εισόδου και εξόδου του Σπηλαίου )

 

Με την παράκληση των τακτικών μελών αν απουσιάσουν από την συνεδρίαση να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα