Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 10-7-2017

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

06 July, 2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  10 του μηνός Ιουλίου  του έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13.30 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων Β  τριμήνου 2017  Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων.
  2. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου αιτήσεων πρόσληψης εποχικού προσωπικού.
  3. Ανάκληση της αριθ. 50/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  σχετικά με αίτηση της κ. Σφώρου Ευαγγελίας για μείωση μισθώματος αναψυκτηρίου Κέντρου Προβολής 

Με  την παράκληση των τακτικών μελών αν  απουσιάσουν από την συνεδρίαση   να ενημερώσουν  τα αναπληρωματικά  τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα