Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 13-2-2017

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

09 February, 2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την 13η του μηνός  Φεβρουαρίου   του έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα    και ώρα 13.30 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση των πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 2016
  2. Έγκριση  πρόσληψης προσωπικού εκτάκτου προσωπικού  για κάλυψη εκτάκτων αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών του Σπηλαίου Περάματος
  3. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για την επισκευή του Τουριστικού Τραίνου
  4. Ψήφιση πίστωσης 850,00 €  για προμήθεια  ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος (τόνερ κλπ)
  5. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το έτος  2017 του Σπηλαίου Περάματος
  6. Έγκριση μετακίνησης μελών του Διοικ. Συμβουλίου στο εξωτερικό για την συμμετοχή του Σπηλαίου Περάματος σε  τουριστικές εκθέσεις Στοκχόλμη Σουηδίας και Λευκωσία Κύπρου

Με την παράκληση των τακτικών μελών αν απουσιάσουν από την συνεδρίαση να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα