Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Δ.Σ Σπηλαίου Περάματος για 16-4-2018

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

12 April, 2018

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων> που θα γίνει την 16η του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € για την προμήθεια διαφημιστικών πανώ Banner με μηχανισμό στήριξης
  2. Εγκριση πρακτικών συνεδριάσεων έτους 2017 Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου των αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών
  4. Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων Α τριμήνου 2018 Σπηλαίου Περάματος

Με την παράκληση των τακτικών μελών αν απουσιάσουν από την συνεδρίαση να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα