Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 11-9-2017

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

07 September, 2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  11 του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13.00 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 Σπηλαίου Περάματος
  2. Ψήφιση πίστωσης 4.500,00 € για την εργασία διανομής διαφημιστικού υλικού του Σπηλαίου Περάματος
  3. Ψήφιση πίστωση 1.500,00 € για την κάλυψη δαπανών δεξιώσεων

Με  την παράκληση των τακτικών μελών αν  απουσιάσουν από την συνεδρίαση   να ενημερώσουν  τα αναπληρωματικά  τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα