Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης (Ο.Ε.) Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 31-1-2018

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

26 January, 2018

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων> που θα γίνει την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για την προμήθεια στεγάστρου για την έξοδο του Σπηλαίου, έγκριση πρωτογενούς αιτήματος.
 2. Ψήφιση πίστωσης 4.800,00 € για την εργασία διανομής διαφημιστικού φυλλαδίου του Σπηλαίου Περάματος.
 3. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για την προμήθεια ειδικών λαμπτήρων το Προτζέκτορα του Κέντρου Προβολής Σπηλαίου Περάματος
 4. Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για την προμήθεια διαφημιστικού φυλλαδίου και βιβλίων με καταχώρηση του Σπηλαίου Περάματος
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Σπηλαίου Περάματος
 6. Ψήφιση πίστωσης 1.200,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών γεννητριών του Σπηλαίου Περάματος
 7. Ψήφιση πίστωσης 4.950,00 € για την προμήθεια κιγκλιδωμάτων inox για την εσωτερική τουριστική διαδρομή του Σπηλαίου
 8. Ψήφιση πίστωσης 1.240,00 € για την προμήθεια μικροϋλικών ειδών
 9. Ψήφιση πίστωσης 4.900,00 € για την συντήρηση συστημάτων εικονικής πραγματικότητας του Κέντρου Προβολής
 10. Ψήφιση πίστωσης 900,0 € για την προμήθεια υλικών αναλώσιμων Η/Υ
 11. Ψήφιση πίστωσης 1.240,00 € για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το Κ.Π.Σ. του Σπηλαίου

Με την παράκληση των τακτικών μελών αν απουσιάσουν από την συνεδρίαση να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα