Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Δ.Σ Σπηλαίου Περάματος για 4-11-2019

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

01 November, 2019

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  του μηνός Νοεμβρίου   του έτους 2019  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 14.15 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα) ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ον:   Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020  του Σπηλαίου Περάματος  και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2020

Με  την παράκληση των τακτικών μελών αν  απουσιάσουν από την συνεδρίαση   να ενημερώσουν  τα αναπληρωματικά  τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα