Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 13-11-2017

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

13 November, 2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  13 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 1.00 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έργων οικ. Έτους 2018
  2. Ψήφιση πιστώσεων 6ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικ.  Έτους 2017

Με  την παράκληση των τακτικών μελών αν  απουσιάσουν από την συνεδρίαση   να ενημερώσουν  τα αναπληρωματικά  τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα