Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου περάματος για 26-9-2017

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

22 September, 2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  26 του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 2017  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 13.30 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018  Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων
  2. Ψήφιση πίστωσης 7.100,00 €  για το έργο <<Επισκευή πλακόστρωτου αύλειου χώρου γραφείων  του Σπηλαίου Περάματος>>

Με  την παράκληση των τακτικών μελών αν  απουσιάσουν από την συνεδρίαση   να ενημερώσουν  τα αναπληρωματικά  τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα