Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 12-6-2017

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

08 June, 2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  12 του μηνός Ιουνίου  του έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13.30 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών
  2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017
  3. Ψήφιση πίστωσης 800,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών (μπαταρίες ) των γεννητριών  του Σπηλαίου
  4. Ψήφιση πίστωσης 2.250,00 € για την προμήθεια υδραυλικών ειδών για το εσωτερικό  του Σπηλαίου Περάματος.
  5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € για την  επισκευή  και προμήθεια εξοπλισμού γραφείου αρχείου υπηρεσιών Σπηλαίου Περάματος
  6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00 € για  την προμήθεια  ξυλείας  επισκευής στεγάστρων γραφείων Σπηλαίου Περάματος
  7. Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης 2.480,00 €  για την  προμήθεια πινακίδων  σήμανσης προσέγγισης Σπηλαίου Περάματος
  8. Ψήφιση πίστωσης 900,00 € για προμήθεια οικοδομικών υλικών
  9. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών του τουριστικού τραίνου.

Με  την παράκληση των τακτικών μελών αν  απουσιάσουν από την συνεδρίαση   να ενημερώσουν  τα αναπληρωματικά  τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα