Πολιτική συλλογής προσωπικών δεδομένων

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας https://www.spilaio-perama.gr/ .

Η παρούσα Πολιτική υλοποιεί τη δέσμευση του Σπηλαίου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής, καθώς επίσης και στις διατάξεις του ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR), αλλά και τις λοιπές διατάξεις του εθνικού (Ν. 4624/2019), κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή ή ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας πολιτικής η οποία θα τροποποιηθεί αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο και ενημέρωσης της παρούσας.

Παρακαλείστε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και λαμβάνετε πλήρη γνώση του περιεχομένου αυτής και αποδέχεστε τους όρους της. Προτείνεται, η ανά διαστήματα μελέτη της παρούσας πολιτικής για πιθανές αλλαγές. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους όρους χρήσης της παρούσας, θα πρέπει να αποφύγετε την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα και μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας και από μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και κάθε άλλη σχετική εγχώρια (Ν. 4624/2019) και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα των φυσικών προσώπων που επισκέπτονται την ιστοσελίδα της. Αυτό σημαίνει ότι αποφασίζει την επεξεργασία που υφίστανται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών. Το ΝΠΔΔ έχει αναθέσει τη φιλοξενία και υποστήριξη της ιστοσελίδας της στην εταιρία Click4web, η οποία επέχει θέση εκτελούντα την επεξεργασία, ως προς την παρεχόμενη από αυτήν υπηρεσία, με ότι συνεπάγεται αυτό για τις υποχρεώσεις των μερών.

ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος σε συμμόρφωση με τις επιταγές του GDPR, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με θεμιτούς και διάφανους τρόπους, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της επεξεργασίας. Συλλέγει τα δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα επεξεργάζεται κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Συλλέγει τα δεδομένα που είναι αναγκαία και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας και όχι περισσότερα δεδομένα από αυτά που χρειάζεται. Διατηρεί τα δεδομένα επικαιροποιημένα και φροντίζει για την ακρίβειά τους ή για την διαγραφή και την διόρθωσή τους όταν αυτά είναι ανακριβή σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας. Διατηρεί τα δεδομένα για όσο χρόνο χρειάζεται ο σκοπός της επεξεργασίας και στη συνέχεια φροντίζει για την ασφαλή καταστροφή τους. Φροντίζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση και κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

Η ιστοσελίδα συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον τα παρέχετε εκούσια και με την επίσκεψή σας σε αυτήν ή αξιοποιώντας κάποια από τις δυνατότητες που αυτή παρέχει. Οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Η ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της. Ο επισκέπτης της μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Αν στην ιστοσελίδα περιληφθούν (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Η ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες για λόγους στατιστικούς χρησιμοποιώντας τα Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης των Google Analytics, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη δική τους σχετική πολιτική.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας υποβολής βλαβών που υπάρχει σε αυτήν, τα προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, email) μεταφέρονται με σύνδεσμο (link) σε εταιρικό e-mail του ΝΠΔΔ και χρησιμοποιούνται προς απάντηση του αιτήματός σας αποκλειστικά. Για οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία (πχ ενημερώσεις, newsletter, θα ζητηθεί ξεχωριστά η συγκατάθεσή σας. Προκειμένου να υποβάλλετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική ενότητα.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους παραπάνω σκοπούς η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μόνο με βάση τη ρητή, ελεύθερη και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή σας και αφού έχετε ενημερωθεί για τους όρους της παρούσας, μέσω της επίσκεψής σας σε αυτήν. Ειδικότερα, για τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας συμπληρώνετε ειδική φόρμα συγκατάθεσης, όπως προβλέπεται στη σχετική ενότητα.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει της χορηγηθείσας από εσάς συγκατάθεσης, σύμφωνα με τα παραπάνω και συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες, τηρείται αντίγραφο της χορηγηθείσας δήλωσης με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν προς απόδειξη της χορήγησής της και προς διευκόλυνση σε περίπτωση που ζητηθεί η ανάκληση αυτής. Η συγκατάθεση χορηγείται για σαφείς και διακριτούς σκοπούς οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και από τη στιγμή που τη χορηγείτε έχετε λάβει πλήρη γνώση αυτών. Παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Οι όροι της παρούσας για τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιλαμβάνονται σε αυτήν και τη λήψη της συγκατάθεσης όπου αυτό απαιτείται ισχύουν και για ανηλίκους εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη και η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα κάτω των 15 ετών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συγκατάθεση, όπου απαιτείται παρέχεται ή εγκρίνεται από τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Προκειμένου να εξακριβώνεται με πληρότητα η ηλικία του προσώπου ή οι έχοντες τη γονική μέριμνα, η υποβολή σχετικής φόρμας συγκατάθεσης, επέχει θέση υπεύθυνη δήλωσης ότι είστε άνω των 15 ετών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας όπως αυτά ορίζονται παρακάτω έχετε τη δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος. Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος δεσμεύεται να απαντήσει και να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση εντός μηνός από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση του αιτούντος εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας απάντησης εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων ο αιτών θα ενημερωθεί για τους λόγους αυτής εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Τα αιτήματα ελέγχονται ως προς το μέγεθος και την επαναληψιμότητά τους ανά αιτούντα για πιθανή καταχρηστικότητα ώστε να παρέχονται στο ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος τα δικαιώματα του αρθ. 12 παρ. 3 του GDPR. Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων γίνεται μόνο γραπτώς με αποστολή σχετικού mail στο dpospileoperama@ioannina.gr ή με συστημένη επιστολή στην έδρα του φορέα, Σπηλαίου 19, Σπήλαιο, ΤΚ 45500. Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει σαφή διατύπωση, το ονοματεπώνυμό σας και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας (mail, τηλέφωνο, διεύθυνση).

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω, πλην των περιπτώσεων όπου μπορεί να επιβληθεί η κοινοποίησή τους από τη σχετική νομοθεσία, για λόγους προστασίας ζωτικών συμφερόντων προσώπων ή ανωτέρας βίας. Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα και για δική της χρήση και δεν διαθέτει προς πώληση ούτε διαβιβάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της σε τρίτους.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται όχι περισσότερο από το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για το σκοπό των επιμέρους επεξεργασιών που γίνονται για αυτά και υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που καθορίζουν αυτόν. Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει έννομης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο χρόνος τήρησης αυτών καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, τις προβλεπόμενες παραγραφές, αλλά και τα δικά σας έννομα συμφέροντα. Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται βάσει δημοσίου συμφέροντος, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων καθορίζεται από την ανάγκη που εξυπηρετεί ο σκοπός επεξεργασίας και για εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, η ιχνηλασιμότητα και η τεκμηρίωση των διαδικασιών, αλλά και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη χορηγηθείσα από εσάς συγκατάθεση, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για κάθε έναν σκοπό μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης και σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω. Από τη στιγμή που θα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, διαγράφονται και τα σχετικά προσωπικά δεδομένα.

Οι ακριβείς χρόνοι τήρησης για κάθε επιμέρους διαδικασία επεξεργασίας, είναι καταγεγραμμένοι στο μητρώο επεξεργασιών που τηρεί το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναλυτικότερη ενημέρωση μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, με την επιφύλαξη της υπαγωγής σε κάποιες από τις εξαιρέσεις, που θέτει ο Κανονισμός και το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας.

1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, που τηρούμε σχετικά με εσάς. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
 • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που δεν προέρχονται από εσάς αλλά αποκτήθηκαν μέσω τρίτου.
 • την ύπαρξη διαδικασίας αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν διαπιστωθεί, ότι αυτά είναι ανακριβή ή να συμπληρώσετε τα δεδομένα που τηρούνται αν αυτά είναι ελλιπή.

3) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν ισχύει κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • έχετε δηλώσει την εναντίωσή σας στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε)τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του εσωτερικού δικαίου στο οποίο υπαγόμαστε
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών.

4) Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, ανά πάσα στιγμή στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει αυτής.

5) Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα σας επεξεργάζονται βάσει συγκατάθεσης ή στα πλαίσια κάποια σύμβασης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

6) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:

 • εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • αν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιθυμείτε τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • εάν ο σκοπός της επεξεργασίας έχει ολοκληρωθεί αλλά επιθυμείτε τον περιορισμό για λόγους που αφορούν νομικές αξιώσεις,
 • εάν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία κι έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτήν για όσο χρόνο απαιτεί η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων που προβάλλετε εσείς.

7) Έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε την εναντίωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει των σχετικών διατάξεων. Από τη στιγμή που θα δηλωθεί η εναντίωσή σας παύει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ Η ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Στα πλαίσια του σκοπού της επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε χώρες εκτός ΕΕ, ενώ σε περίπτωση που αυτό συμβεί θα τροποποιηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τα επιμέρους μέτρα προστασίας και τις σχετικές διασφαλίσεις.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Ενώ σε περίπτωση που αυτό συμβεί θα τροποποιηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τη σχετική λογική και τη σημασία και τις συνέπειες της επεξεργασίας για το άτομο.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί την παρούσα όποτε προκύπτει κάποια διαφοροποίηση στο περιεχόμενο αυτής που χρήζει γνωστοποίησης. Εάν το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για νέο σκοπό που δεν καλύπτεται από την παρούσα πολιτική, τότε θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα για τη νέα χρήση πριν από την έναρξη της επεξεργασίας και καθορίζοντας τους σχετικούς σκοπούς και τις συνθήκες επεξεργασίας. Όπου και όποτε είναι απαραίτητο, θα ζητηθεί η προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη νέα επεξεργασία.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και τηρεί ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού.

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παρούσας πραγματοποιείται με θεμιτά μέσα και με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η τήρηση της παρούσας γίνεται στα πλαίσια την καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και με την ελεύθερη βούληση των μερών, με στόχο την καλή και αποδοτική συνεργασία με την προστασία όλων.

Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των δικαιωμάτων, που σας παρέχει ο Κανονισμός, αλλά και γενικότερα, σε περίπτωση ερωτημάτων, διευκρινίσεων και καταγγελιών, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προς υποστήριξη και συνδρομή.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος δεν έχει ευθύνη πέρα των περιπτώσεων που αποδεικνύεται εύλογα και δεν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή αιτιολογημένης καθυστέρησης.

Περαιτέρω, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την προστασία σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και δικαίωμα να απευθυνθείτε για οποιονδήποτε λόγο στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΔΕΥΑ Τρικάλων, μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpospileoperama@ioannina.gr. Το αίτημά σας θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένο και να περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο.

Με εκτίμηση, ΔΕΥΑ Τρικάλων

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα