Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 10-3-2017

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

06 March, 2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  10η του μηνός  Μαρτίου    του έτους 2017  ημέρα  Παρασκευή    και ώρα 13.00 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017
  2. Ψήφιση πίστωσης 2.480,00 € για την προμήθεια  σανίδας (ταβάνι) για τα γραφεία του Σπηλαίου Περάματος
  3. Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € για την προμήθεια υλικών επισκευής γραφείου αρχείου Υπηρεσιών Σπηλαίου Περάματος.
  4. Ψήφιση πίστωσης 1.200,00 € για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων  για τα γραφεία του Σπηλαίου

 

Με την παράκληση των τακτικών μελών αν απουσιάσουν από την συνεδρίαση να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα