Νέα & Δελτία Τύπου

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 -2023 ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 -2023 ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης  προσωπικού ορισμένου χρόνου ύστερα  από την ανακοίνωση ΣΟΧ 1- 2023 Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων (Επιμελητές Εισπράξεων Οδηγοί Επισκεπτών Οδηγός Τουριστικού Τραίνου και Απορριπτέτοι)

27 April, 2023

Πίνακες θεμάτων 6ης & 7ης συνεδρίασης Διοικ. Συμβουλίου
Πίνακες θεμάτων 6ης & 7ης συνεδρίασης Διοικ. Συμβουλίου

Πίνακες θεμάτων 6ης & 7ης συνεδρίασης του Δ Σ 

25 April, 2023

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπηλαίο Περάματος Ιωαννίνων»
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπηλαίο Περάματος Ιωαννίνων»

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 01/2023 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπηλαίο Περάματος Ιωαννίνων».

30 March, 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πίνακας Θεμάτων 5ς  συνεδρίασης  Δ Σ 

08 March, 2023

Απόφαση έγκρισης Απολογισμού - Ισολογισμού οικ. έτους 2022 Σπηλαίου Περάματος
Απόφαση έγκρισης Απολογισμού - Ισολογισμού οικ. έτους 2022 Σπηλαίου Περάματος

Απολογισμός - Ισολογισμός  χρήσης 2022 Σπηλαίου Περάματος

23 February, 2023

Ανακοίνωση Προέδρου για πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση διάρκειας δύο (2) μηνών
Ανακοίνωση Προέδρου για πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση διάρκειας δύο (2) μηνών

Ανακοίνωση Προέδρου για πρόσληψη ενός εργάτη/τρια καθαριότητας με διάρκεια  σύμβασης δύο (2) μηνών

19 January, 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πίνακας θεμάτων που  συζητήθηκαν στην 15η συνεδρίαση του Δ Σ Σπηλαίου 

14 December, 2022

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα