Νέα & Δελτία Τύπου

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα
ISCA (International Show Caves Association) Μάιος-Ιούνιος 2021
ISCA (International Show Caves Association) Μάιος-Ιούνιος 2021

International Show Caves Association Newsletter, Μάιος - Ιούνιος 2021.

18 May, 2021

Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων
Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου με ειδικότητες "Οδηγός Επισκεπτών",  "Οδηγός Τουριστικού Τρένου" και "Επιμελητής Εισπράξεων".

31 December, 2021

Πίνακας των θεμάτων συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Έτους 2021
Πίνακας των θεμάτων συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Έτους 2021

Ενημερωθείτε σχετικά με τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων που έγιναν το 2021 καθώς και την ατζέντα της θεματολογίας τους.

25 January, 2022

Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικ. Έτους 2021 του Σπηλαίου Περάματος
Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικ. Έτους 2021 του Σπηλαίου Περάματος

Ενημερωθείτε σχετικά με την απόφαση 7/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου Σπηλαίου Περάματος, μέσω της οποίας εγκρίνει τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του οικονομικού Έτους 2021 του Σπηλαίου Περάματος.

28 February, 2022

Συντήρηση στο τρενάκι μεταφοράς
Συντήρηση στο τρενάκι μεταφοράς

Το τρενάκι μεταφοράς επισκεπτών του Σπηλαίου Περάματος δεν είναι στην διάθεση των επισκεπτών μέχρι τέλος Ιουλίου, λόγω της Ετήσιας Μηχανικής Συντήρησης του.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

07 July, 2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ Σ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022
ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ Σ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

Πίνακες   Θεμάτων  Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Σπηλαίου Περάματος   

19 July, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

29 July, 2022

Πίνακας Θεμάτων που συζητήθηκαν στην Δια Περιφοράς συνεδρίαση της 22-8-2022
Πίνακας Θεμάτων που συζητήθηκαν στην Δια Περιφοράς συνεδρίαση της 22-8-2022

Πίνακας Θεμάτων  ημερήσιας διάταξης  στην συνεδρίαση της 22-8-2022

23 August, 2022

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα