Νέα & Δελτία Τύπου

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα
Περιληπτική ανακοίνωση σύμβασης εργασίας
Περιληπτική ανακοίνωση σύμβασης εργασίας

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (07) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

26 April, 2018

ΕΤΟΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 2021
ΕΤΟΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 2021

Διεθνές Έτος Σπηλαίων και Καρστ 2021, Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος.

23 April, 2021

Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου Περάματος έως 6ο 2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου Περάματος έως 6ο 2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού για τον Ιούλιο του 2017.

04 July, 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου Περάματος έως 5ο 2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου Περάματος έως 5ο 2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού για τον Ιούνιο του 2017.

02 June, 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου έως 4ο-2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου έως 4ο-2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού για τον Μάιο του 2017.

03 May, 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου 2ο -2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου 2ο -2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού για τον Μάρτιο του 2017.

02 March, 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού έως 7ο 2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού έως 7ο 2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού για τον Αύγουστο του 2017.

02 August, 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού έως 10ο 2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού έως 10ο 2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού και τον απολογισμό για το Νοέμβριο του 2017.

02 November, 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού 3ο 2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού 3ο 2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού για τον Απρίλιο του 2017.

06 April, 2017

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα