Νέα & Δελτία Τύπου

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα
Περιληπτική ανακοίνωση σύμβασης εργασίας
Περιληπτική ανακοίνωση σύμβασης εργασίας

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (07) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

26 April, 2018

Πίνακας Θεμάτων που συζητήθηκαν στην Δια Περιφοράς συνεδρίαση της 22-8-2022
Πίνακας Θεμάτων που συζητήθηκαν στην Δια Περιφοράς συνεδρίαση της 22-8-2022

Πίνακας Θεμάτων  ημερήσιας διάταξης  στην συνεδρίαση της 22-8-2022

23 August, 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πίνακας θεμάτων 13ης συνεδρίασης του Δ Σ Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων

24 November, 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πίνακας Θεμάτων 14ης  συνεδρίασης Δ Σ Σπηλαίου Περάματος

24 November, 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πίνακας θεμάτων που  συζητήθηκαν στην 15η συνεδρίαση του Δ Σ Σπηλαίου 

14 December, 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ Σ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πίνακας Θεμάτων 5ς  συνεδρίασης  Δ Σ 

08 March, 2023

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα