Νέα & Δελτία Τύπου

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα
Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων
Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου με ειδικότητες "Οδηγός Επισκεπτών", "Επιμελητής Εισπράξεων" και "Οδηγός Τουριστικού Τρένου".

06 September, 2019

Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων
Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου με ειδικότητες "Οδηγός Επισκεπτών" και "Επιμελητής Εισπράξεων".

18 June, 2020

Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων
Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου με ειδικότητες "Οδηγός Επισκεπτών" και "Επιμελητής Εισπράξεων".

11 May, 2021

Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων
Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου με ειδικότητες "Οδηγός Επισκεπτών",  "Οδηγός Τουριστικού Τρένου" και "Επιμελητής Εισπράξεων".

31 December, 2021

Πίνακες θεμάτων 6ης & 7ης  συνεδρίασης Διοικ. Συμβουλίου
Πίνακες θεμάτων 6ης & 7ης  συνεδρίασης Διοικ. Συμβουλίου

Πίνακες θεμάτων 6ης & 7ης συνεδρίασης του Δ Σ 

25 April, 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  12ης, 13ης, 14ης & 15ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου  Σπηλαίου Περάματος
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  12ης, 13ης, 14ης & 15ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου  Σπηλαίου Περάματος

Πρακτικά  συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Σπηλαίου Περάματος (12,13,14,15/2023)

19 September, 2023

πρακτικά 16ης και 17ης συνεδρίασης Διοικ. Συμβουλίου
πρακτικά 16ης και 17ης συνεδρίασης Διοικ. Συμβουλίου

Πρακτικά 16ης & 17ης συνεδρίασης  του Διοικ. Συμβουλίου Σπηλαίου Περάματος

22 November, 2023

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα