Νέα & Δελτία Τύπου

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα
Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 10-3-2017
Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 10-3-2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  10η του μηνός  Μαρτίου    του έτους 2017  ημέρα  Παρασκευή    και ώρα 13.00 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

06 March, 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου 2ο -2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου 2ο -2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού για τον Μάρτιο του 2017.

02 March, 2017

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 13-2-2017
Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 13-2-2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την 13η του μηνός  Φεβρουαρίου   του έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα    και ώρα 13.30 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

09 February, 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού 1ος 2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού 1ος 2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού για τον Φεβρουάριο του 2017.

02 February, 2017

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα