Νέα & Δελτία Τύπου

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα
Εκτέλεση προϋπολογισμού έως 7ο 2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού έως 7ο 2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού για τον Αύγουστο του 2017.

02 August, 2017

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 10-7-2017
Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 10-7-2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  10 του μηνός Ιουλίου  του έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13.30 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

06 July, 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου Περάματος έως 6ο 2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου Περάματος έως 6ο 2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού για τον Ιούλιο του 2017.

04 July, 2017

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 12-6-2017
Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 12-6-2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  12 του μηνός Ιουνίου  του έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13.30 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

08 June, 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου Περάματος έως 5ο 2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου Περάματος έως 5ο 2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού για τον Ιούνιο του 2017.

02 June, 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου έως 4ο-2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού Σπηλαίου έως 4ο-2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού για τον Μάιο του 2017.

03 May, 2017

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 9-5-2017
Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 9-5-2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων> που θα γίνει την 9η του μηνός Μαίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα), σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

02 May, 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού 3ο 2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού 3ο 2017

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την εκτέλεση προϋπολογισμού για τον Απρίλιο του 2017.

06 April, 2017

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 3-4-2017
Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 3-4-2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  3η του μηνός Απριλίου   του έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 13.00 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

30 March, 2017

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα