Νέα & Δελτία Τύπου

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα
Συνοπτική Διακήρυξη φωτιστικών σωμάτων Σπηλαίου Περάματος
Συνοπτική Διακήρυξη φωτιστικών σωμάτων Σπηλαίου Περάματος

Το Σπήλαιο Περάματος ανακοινώνει την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών νέας τεχνολογίας τύπου LED με σκοπό την αντικατάσταση του εσωτερικού φωτισμού του Σπηλαίου.

20 September, 2018

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 10-7-2017
Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 10-7-2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  10 του μηνός Ιουλίου  του έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13.30 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

06 July, 2017

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 12-6-2017
Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 12-6-2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  12 του μηνός Ιουνίου  του έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13.30 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

08 June, 2017

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 9-5-2017
Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 9-5-2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων> που θα γίνει την 9η του μηνός Μαίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα), σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

02 May, 2017

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Δ.Σ Σπηλαίου Περάματος για 16-4-2018
Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Δ.Σ Σπηλαίου Περάματος για 16-4-2018

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων> που θα γίνει την 16η του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

12 April, 2018

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 3-4-2017
Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 3-4-2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  3η του μηνός Απριλίου   του έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 13.00 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

30 March, 2017

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 21-3-2018
Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 21-3-2018

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την 21η του μηνός  Μαρτίου   του έτους 2018  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα) ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

15 March, 2018

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 10-3-2017
Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 10-3-2017

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την  10η του μηνός  Μαρτίου    του έτους 2017  ημέρα  Παρασκευή    και ώρα 13.30 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

06 March, 2017

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 12-3-2019
Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 12-3-2019

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την 12η του μηνός  Μαρτίου   του έτους 2019  ημέρα  Τρίτη   και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα) ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

08 March, 2019

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα